Webshop
Afspraak maken

Mogen wij u vragen om aandacht te hebben voor volgende veiligheidsvoorschriften :

 1. Indien u zich ziek voelt of in quarantaine bent, annuleer of verplaats dan spontaan uw afspraak.
 2. Draag een chirurgisch mondmaskers om uzelf en ons te beschermen. Dit kan bij ons desnoods aangekocht worden.
 3. Kom steeds alleen op uw afspraak.
 4. Kom niet te vroeg of te laat, maar stipt op tijd. De wachtzone is buiten.
 5. Laat uw jas en andere persoonlijke spullen, bij voorkeur, in de auto om kruisbesmetting te vermijden.
 6. Er zijn maximum 6 klanten tegelijk toegelaten. Wacht buiten als het maximum bereikt werd.
 7. Ontsmet uw handen grondig, en meet uw temperatuur bij het binnenkomen.
 8. Laat spontaan uw paspoort scannen en/of geef uw gsm nummer zodat we de juiste gegevens hebben voor de contact tracing.
 9. Drank, eten en magazines worden niet aangeboden.
 10. Breng geen eten en drinken mee, het mondmaskers moet over neus en kin aanblijven.
 11. Het toilet is verplicht afgesloten en mag enkel gebruikt worden in uiterste nood.
 12. Plaats geen persoonlijke spullen op de kaptafels maar bewaar deze in de broekzak of handtas op de grond.
 13. Kom nergens onnodig aan om het tussentijds ontsmetten voor ons te beperken.
 14. Beperk uw verplaatsing in het kapsalon enkel tussen de wastafel en de kaptafel.
 15. Kom best in warme kledij, het kan koud zijn door het regelmatig verluchten.
 16. Kinderen -12j mogen vergezeld worden van max. 1 volwassene en dragen ook een mondmaskers.

Voor al uw vragen kan u zich wenden naar de salon verantwoordelijke Rebecca Barbier.

COVID PROOF
“Life is more fun when you have a stunning hair colour”