Webshop
Afspraak maken

Mogen wij u vragen om aandacht te hebben voor volgende veiligheidsvoorschriften :

 1. Indien u zich ziek voelt of in quarantaine bent, annuleer of verplaats dan spontaan uw afspraak.
 2. Draag een chirurgisch mondmaskers om uzelf en ons te beschermen.
 3. Kom steeds alleen op uw afspraak. We hebben geen wachtzone.
 4. Kom niet te vroeg of te laat, maar stipt op tijd.
 5. Laat uw jas en andere persoonlijke spullen, bij voorkeur, in de auto om kruisbesmetting te vermijden.
 6. Ontsmet uw handen grondig, en meet uw temperatuur bij het binnenkomen.
 7. Laat spontaan uw paspoort scannen en/of geef uw gsm nummer zodat we de juiste gegevens hebben voor de contact tracing.
 8. Omdat het mondmaskers nog steeds verplicht is zullen we nog geen koffie aanbieden.
 9. Respecteer de 1,5m afstand.
 10. Het toilet is verplicht afgesloten en mag enkel gebruikt worden in uiterste nood.
 11. Plaats geen persoonlijke spullen op de kaptafels maar bewaar deze in de broekzak of handtas op de grond.
 12. Kom nergens onnodig aan om het tussentijds ontsmetten voor ons te beperken.
 13. Beperk uw verplaatsing in het kapsalon enkel tussen de wastafel en de kaptafel.
 14. Kom bij koud weer best in warme kledij, het kan koud zijn door het voortdurend verluchten.
 15. Kinderen -12j mogen vergezeld worden van max. 1 volwassene.

Voor al uw vragen kan u zich wenden naar de salon verantwoordelijke Rebecca Barbier.

COVID PROOF
“Beautiful curls for a beautiful girl”